Privacybeleid

Hieronder staat ons Privacybeleid. Hierin beschrijven we hoe we de privacy van alle bezoekers van onze website respecteren. In dit beleid betekent persoonlijke gegevens: gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kunnen worden getraceerd naar die persoon, zoals uw naam of uw contactgegevens. Verzamelen, gebruiken, publiceren, aanmelden U hoeft zich niet te registreren om onze website te gebruiken. Als u het alleen bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens over u, behalve tot een bepaald (beperkt) niveau via het gebruik van 'cookies' die we elders op deze site uitleggen.

Veiligheid

Hartman Trade Compliance Consultancy ("HTCC") streeft naar bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die zij heeft verkregen uit haar bedrijfsactiviteiten. Toegang tot dergelijke gegevens is beperkt. We respecteren de internationale wetgeving, waar onder de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU ("GDPR"), geïmplementeerd om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongepaste openbaarmaking.

openbaring

HTCC kan uw persoonlijke gegevens alleen buiten de organisatie bekendmaken om de volgende redenen:

  • Als openbaarmaking noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen
  • Als u dit specifiek als bezoeker opvraagt

HTCC kan externe serviceproviders inschakelen voor IT-services en andere administratieve ondersteuning voor het beheer van de website.

Overdracht van persoonlijke gegevens

HTCC deelt uw persoonlijke gegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Controle van persoonlijke gegevens

HTCC verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens die via haar website zijn verkregen voor distributie of verkoop aan externe partijen met het oog op consumentenmarketing. HTCC host geen mailings voor derden. U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Met HTCC kunt u uw persoonlijke gegevens controleren op juistheid en up-to-date houden. Als u op enig moment wenst dat HTCC uw persoonlijke gegevens corrigeert of verwijdert, of de verwerking beperkt, of als u wilt weten of en hoe uw persoonlijke gegevens door HTCC worden verwerkt, of als u uw persoonlijke gegevens wenst te bekijken of uw toestemming voor verwerking, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar derden

Voor links op onze website naar derden is HTCC niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op servers van derden. Wij adviseren u om kennis te nemen van het Privacybeleid op de website van de relevante partij waarnaar u wordt doorverwezen vanaf onze website, als u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens door die partij zullen worden behandeld.

Contact

U kunt contact met ons opnemen voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

klachten

Als u van mening bent dat HTCC mogelijk enige privacywetgeving of enige andere wettelijke regeling heeft geschonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen dat goed te onderzoeken.

Hartman Trade Compliance Consultancy


Douanewaarde| AEO vergunning | Classificatie | Douane oorsprong | Export controle | Import-exportvergunningaanvragen | Brexit | Training & Auditing | Procedures en AO/IC beschrijving | Tactisch en Strategisch advies | Interim management

 +31 (0) 615 638 241          henk@hartmantcc.com